Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Redueix emissions  > Guia de càlcul d'emissions de GEH
 

Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)

Guia GEH
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha actualitzat la Guia de càlcul d’emissions de GEH. La Guia és útil per qualsevol organització com per exemple administracions públiques, empreses, associacions, i per la ciutadania en general. Igualment, juntament amb la Calculadora, la Guia és l’eina recomanada per a l’elaboració de l’inventari d’emissions GEH de les organitzacions adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH.

La Guia inclou els últims factors d’emissió disponibles, i permet estimar les emissions associades a una activitat, així com la reducció d’emissions que es pot esperar quan s’implanta una actuació de mitigació. En concret, serveix per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, les emissions fugitives de gasos fluorats, les emissions derivades de la gestió dels residus municipals i les emissions generades pel consum d'aigua de les xarxes urbanes.

Pel que fa a l’energia, incorpora el mix elèctric de 2016, estimat seguint la mateixa metodologia per la qual la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima la informació referent a l’origen de l’electricitat i el seu impacte de CO2 de totes les companyies comercialitzadores que participen en el Sistema de Garanties d’Origen (d’acord amb la Circular 1/2008, de 7 de febrer, de la Comissió Nacional d'Energia, d'informació al consumidor sobre l'origen de l'electricitat consumida i el seu impacte sobre el medi ambient).

També inclou un annex per a l’estimació d’emissions associades a la celebració d’esdeveniments amb un exemple, un exemple d’estimació d’emissions en ens públics i un annex sobre el càlcul de les emissions de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle en organitzacions.

Als enllaços següents trobareu la Guia pràctica i també les Guies específiques de residus i aigua.

Data d'actualització: 10.05.2017