Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Calcula i redueix emissions  > Com calcular emissions de GEH  > Càlcul d'emissions associades a una activitat (Calculadora)
 

Calculadora d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)

Calculadora
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha actualitzat la Calculadora d’emissions de GEH. La Calculadora és útil per qualsevol organització com per exemple administracions públiques, empreses, associacions, i per la ciutadania en general. Igualment, juntament amb la Guia, la Calculadora és l’eina recomanada per a l’elaboració de l’inventari d’emissions GEH de les organitzacions adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH.

La Calculadora inclou els últims factors d’emissió disponibles, i permet estimar les emissions associades a una activitat. En concret, serveix per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, les emissions fugitives de gasos fluorats, les emissions derivades de la gestió dels residus municipals i les emissions generades pel consum d'aigua de les xarxes urbanes.

Per tal de facilitar el seu ús, la Calculadora dóna opció d’introduir les variables d’activitat amb diferents unitats, i inclou una pestanya Resum on es recopilen les emissions per categories. La classificació de les emissions per abasts es fa d’acord amb les metodologies internacionalment reconegudes (ISO 14064, part 1 i ISO/TR 14069).Data d'actualització: 01.03.2018