Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Escenaris climàtics

Escenaris climàtics
Les projeccions climàtiques són simulacions tècniques de l’evolució del clima durant el segle XXI segons els escenaris d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Les simulacions a escala global planetària les realitza el Grup d'Expert Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC en anglès), concretament el seu grup de treball I (WGI). 

La regionalització espacial redueix l’escala per adaptar les projeccions dels models climàtics globals a les característiques regionals o locals influenciades per l’orografia, el contrast terra-mar o l’ús del sòl.

A Espanya és l’Agència Estatal de Meteorologia qui s’ocupa de les projeccions climàtiques regionalitzades, que són generades per les dades obtingudes del projecte europeu ENSEMBLES.

A Catalunya, el Servei Meteorològic (SMC) va iniciar l'any 2008 el primer projecte de projeccions regionalitzades del clima durant el segle XXI a Catalunya: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va sol·licitar al SMC millorar el coneixement en matèria de projeccions climàtiques d'alta resolució, motiu pel qual sorgeix el projecte ESCAT 2011-2012, amb la col·laboració del Barcelona Supercomputing Centre (BSC). El projecte permet obtenir fins a 12 simulacions climàtiques regionalitzades a alta resolució (<10 km) per a 3 escenaris d’emissions de GEH possibles. Durant el 2015, l’SMC en col·laboració amb el BSC, l’Institut Català de Ciències del Clima i el Grup de Física Ambiental de la Universitat de Girona ha desenvolupat un treball de síntesi de totes les simulacions climàtiques globals i regionalitzades existents (tant pròpies dels diferents membres com de projectes internacionals) a la Mediterrània nord-occidental per a la redacció del capítol sobre simulacions climàtiques del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya que es publicarà l’any 2016.

Data d'actualització: 19.10.2016