Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Polítiques catalanes  > L'adaptació al canvi climàtic  > Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020

Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020

Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020

El Pla de govern de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 encomana a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic la redacció de la primera Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic (ESCACC) en l'horitzó 2013-2020.

L'objectiu estratègic de l'Estratègia és que Catalunya esdevingui un territori menys vulnerable als impactes del canvi climàtic; per aconseguir-ho, caldrà generar i transferir tot el coneixement necessari sobre aquest fenomen i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes.

 

Els efectes del canvi climàtic es manifesten en diferents sistemes naturals o físics (costes, deltes, mars, aigua dolça, boscos, serralades, geleres)  i en diversos sectors socioeconòmics (agricultura, turisme, energia, gestió forestal, protecció civil, gestió de l’aigua, salut, pesca). Les estratègies per a afrontar els impactes del canvi climàtic en sistemes i sectors passen per la diagnosi dels impactes, la mitigació de les seves causes i l’adaptació a les condicions futures.

 

El procés d'elaboració de l'Estratègia, durant l'any 2012, va comptar amb un procés participatiu ciutadà que va integrar diversos agents implicats i va establir mecanismes de participació i coordinació amb la voluntat d'informar i debatre amb la ciutadania les polítiques públiques i mesures d'adaptació al canvi climàtic. Durant l'any 2016, es realitza el primer seguiment i avaluació de l'estat d'implantació de les mesures que serà elevat a la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic.