Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Polítiques catalanes  > La mitigació del canvi climàtic  > La incorporació del canvi climàtic en l'avaluació ambiental del planejament urbanístic
 

La incorporació del canvi climàtic en l’avaluació ambiental del planejament urbanístic

Planejament urbanistic
La Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya treballen des de l'any 2007 en la incorporació dels aspectes de canvi climàtic a l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes.

Durant el període 2007-2016, l'Oficina ha avaluat uns setanta plans sectorials i un centenar de plans urbanístics, dels quals s'ha sol·licitat que informin de l'impacte sobre les emissions de CO2 i s'han introduït recomanacions explícites sobre les propostes urbanístiques en l'àmbit de l'adaptació dels territoris més vulnerables.


D'aquest procés, sorgeix la necessitat de disposar d'eines de càlcul que facilitin aquesta tasca als consultors ambientals. Així doncs, es va constituir un grup de treball tècnic el va treballar va culminar l'any 2012 amb la presentació d'una eina d'estimació d'emissions de CO2 generades pels plans d'ordenació urbana municipal (POUM) que calcula les emissions dels usos energètics residencials, de la mobilitat i del cicle de l'aigua.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la consideració de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic en l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes esdevé un mandat legal. Aquest mandat queda rubricat amb la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic aprovada recentment pel Parlament de Catalunya.

Per aquest motiu, el grup de treball ha encarregat a una consultora especialitzada l'actualització de l'eina de càlcul de planejament general així com la seva aplicació al planejament urbanístic derivat.

Les millores tècniques introduïdes a la nova eina es basen en millorar els factors d'emissió dels usos residencials, ampliar l'àmbit d'aplicació per considerar els consums dels usos energètics comercials, equipaments i industrials, així com les emissions generades en la gestió dels residus municipals.

Data d'actualització: 20.06.2018