Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Polítiques catalanes  > La mitigació del canvi climàtic  > Acords voluntaris  > Seguiment del Programa. Qui pot verificar l'inventari

Seguiment del Programa. Qui pot verificar l'inventari

El Programa dels acords voluntaris es basa en un model d’autodeclaració de dades per part de les organitzacions compromeses. Per garantir el rigor i la qualitat de les actuacions, s’estableix un sistema de control que es realitza a diferents nivells:

 

Validacions formals de les dades comunicades

Les dades es revisen per comprovar que compleixen amb els requisits formals. A aquest nivell, tanmateix, no es realitza una comprovació en profunditat sobre la qualitat de les dades presentades.

 

Controls aleatoris a posteriori

Es portaran a terme verificacions aleatòries in situ de les dades i metodologies utilitzades per les organitzacions, i, en especial, per aquelles que s’acullen al Procediment simplificat (veure apartat Procediment a seguir: Simplificat o Estàndard? ).

En enllaços relacionats podeu trobar una infografia resum de les organitzacions visitades fins al moment.

 

Verificacions prèvies de l’inventari: adherits per procediment estàndard

Les organitzacions que segueixen el Procediment estàndard (veure apartat Procediment a seguir: Simplificat o Estàndard?) han de verificar el seu inventari d’emissions mitjançant una entitat de verificació que compleixi amb els requisits establerts en aquest Programa (veure enllaç Qui pot verificar el meu inventari?) abans de comunicar les dades a l’OCCC.