Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Inventaris d'emissions de GEH

Inventaris d'emissions de GEH

D’acord amb els articles 4 i 12 del Conveni del Canvi Climàtic, i les decisions pertinents de la Conferència de les Parts (COP) del Conveni, els països que són Parts del Conveni presenten, anualment, els seus inventaris nacionals de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) a la Secretaria del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (SCMNUCC).

Aquests inventaris preveuen les emissions dels següents gasos d’efecte directe sobre l’escalfament global:

 

CO2 - diòxid de carboni
CH4 - metà
N2O - òxid nitrós
PFCs - perfluorocarburs
HFCs - hidrofluorocarburs
SF6 - hexafluorur de sofre
NF3 - Trifluorur de nitrogen

 

En paral·lel, es preveuen també les estimacions de GEH amb efectes indirectes com: SO2, NOx, CO i COVNM, ateses les obligacions i les necessitats d’informació derivades d’altres compromisos internacionals.

D’altra banda, els països que són parts del Protocol de Kyoto han de presentar la informació complementària requerida en l’article 7 del mateix protocol, en què es comptabilitzen les variacions de carboni i les emissions o absorcions associades, en termes de CO2, per als principals dipòsits de carboni (embornals).