Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

COP16 Cancún 2010

COP16
El text definitiu de l'acord de la 16a Conferència de les Parts i la 6a Conferència de les Parts signatàries del Protocol de Kyoto manté l'esmena catalana, que reconeix el paper dels governs subnacionals i locals en la lluita contra l'escalfament global

Els documents adoptats a la COP 16 rellancen el procés multilateral de presa de decisions per fer front al canvi climàtic. A més, incorporen al si de les Nacions Unides els continguts de l’acord de Copenhaguen i van més enllà, concretant els instruments que estaran a la base del futur acord vinculant, cosa que el fa més factible, ja que:


1.- L’objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per no superar els 2ºC és avui un objectiu de tots els Estats del món. Aquest objectiu es vincula ara al resultat del proper informe del Panell d’Experts de Canvi Climàtic (GIECC, IPCC, per les seves sigles en anglès), per si fora necessari, sota la llum dels científics, anar més enllà.
2. Es dona carta de naturalesa al Fons Verd de 100.000 milions de dòlars anuals per finançar els països en vies de desenvolupament a partir de 2020. Aquest Fons estarà sota el control de les Nacions Unides, amb un equip de direcció que tindrà una elevada participació dels països destinataris.
3.- S’estableixen mecanismes de treball per concretar la transferència tecnològica, establint tallers regionals i definint centres per a la recerca i el seguiment de l’adaptació.
4.- S’aprova i es fixen les regles del programa REDD+, per finançar adequadament els eforços per evitar la deforestació i per gestionar els boscos primigenis i els conreus de manera eficient.
5.- Es manté la porta oberta a un mercat internacional de drets d’emissió.
 
Pel que fa al Protocol de Kyoto, per bé que encara no s’ha arribat a un acord per al segon període de compliment (2013-2020), s’han fixat les bases per intentar evitar que hi hagi una discontinuïtat entre el 2012 i la data dels futurs acords. Es fixen noves regles per als mecanismes de desenvolupament net, amb cessions importants per part d’algunes parts, com ara l’acceptació de la captura i el segrest de carboni com a tecnologia que es pot incloure en aquests mecanismes.
 
D’altra banda, cal destacar el manteniment definitiu en el text de l’acord de Cancún de l’esmena catalana, que reconeix el paper dels governs subnacionals i locals (paràgraf 7 document final AWG-LCA). Ha estat una tasca de tres anys, amb la col·laboració dels governs membres de la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible (nrg4SD) copresidida per Catalunya, i els membres de The Climate Group, que ha donat fruits.


Queda encara un camí llarg per assolir un acord vinculant que incorpori compromisos suficients per assolir l’objectiu de limitació de l’escalfament de la temperatura mitjana de la terra en 2ºC abans de la finalització del primer període de compliment del protocol de Kyoto al gener de 2013. Tanmateix, els acords assolits a Cancún llancen un clar missatge a la ciutadania i als mercats que la lluita per fer front al canvi climàtic és un procés complex, però que avança inexorablement, i que els instruments aprovats fan possible centrar els esforços en la definició d’objectius compartits, però diferenciats, que apleguin als principals emissors de gasos amb efecte d’hivernacle. Les eines estan disponibles i la voluntat política més a prop, en el marc d’un procés multilateral en el si de les Nacions Unides.
 
El director de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic ha participat en una taula rodona de líders d'Estats i Governs regionals per discutir la manera de continuar tenint un paper rellevant en l'acció global. En aquesta sessió s'ha acordat la declaració de Cancún. A més,  Catalunya també ha tingut l'oportunitat d'explicar quina és la seva política climàtica, concretament, el programa d'acords voluntaris com una iniciativa del govern de la Generalitat de Catalunya que aplega tant al sector públic com privat per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.


Samitier també ha participat en el side event "Un eix internacional per a les estratègies de desenvolupament pot-carboni a nivell subnacional”, dins el programa de la COP16, i organitzat pels observadors internacionals de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic The Climate Group i Nrg4SD. L'acte ha tingut com a objectiu identificar les oportunitats per avançar cap a una economia verda posant en pràctica accions innovadores en el si dels governs regionals per construir comunitats més sostenibles i menys intensives en l'ús de recursos.

Data d'actualització: 26.11.2010