Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Acords internacionals  > Conferències de les Parts (COP)  > COP15 Copenhaguen 2009
 

COP15 Copenhague 2009

Del 7 al 18 de desembre de 2009, s'ha celebrat a Copenhaguen (Dinamarca) les reunions corresponents a la 15a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP15) i la 5a Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les parts del Protocol de Kioto (MOP5).
L'Acord de Copenhaguen assolit finalment és el primer document que compta amb el suport de tots els països grans emissors. Per primera vegada, els països que no han signat el Protocol de Kyoto reconeixen el canvi climàtic com a un problema universal. Els industrialitzats accepten que cal fixar objectius de reducció i els emergents que han de dissenyar accions per atenuar el seu ritme de creixement d'emissions. S'accepta el llindar dels 2º C com un objectiu a mitjà termini.

S'estableix un mecanisme de finançament per a la mitigació i l'adaptació als països en desenvolupament. En el capítol del finançament, l'acord inclou el compromís d'un fons de 30.000 milions de dòlars per al trienni 2010-2012 destinat a la mitigació i adaptació en els països pobres, i la voluntat de mobilitzar 100.000 milions de dòlars per a accions de mitigació per al 2020.

Tanmateix, l'Acord no estableix un futur tractat postKyoto, ni objectius de reducció per a l'any 2020 o per a l'any 2050 que evitin els impactes negatius del canvi climàtic, ni tampoc estableix l'any a partir del qual les emissions globals s'han de començar a reduir.

En aquest punt, l'Acord únicament estableix un mecanisme d'informació pel qual els països desenvolupats, abans del 31 de gener de 2010, informaran sobre els seus plans de reducció per a l'any 2020, els quals, ara per ara, sumen un valor per sota del 25%-40% establert pel GIECC (en anglès, IPCC) com a necessari.

Així mateix, l'apartat 5 de l'Acord de Copenhaguen preveu que els països no Annex I del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic hauran d'implementar accions de mitigació del canvi climàtic i comunicar-les a la Secretaria de canvi climàtic de les Nacions Unides abans del 31 de gener de 2010. L'Acord preveu que aquestes accions siguin voluntàries en els casos de països menys desenvolupats i les illes petites d'estats en vies de desenvolupament. Les accions comunicades es poden veure al següent enllaç.

Finalment, altres països signataris del Conveni marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic han aportat la següent informació addicional.

Data d'actualització: 21.04.2010