Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Enllaços relacionats

COP14 Poznan 2008

Imatge de la delegació catalana en el seguiment del Plenari COP14
Autor : Oficina Catalana
del Canvi Climàtic
De l'1 al 12 de desembre de 2008, s'han celebrat a Poznan (Polònia) les reunions corresponents a la 14a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP14) i la 4a Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les parts del Protocol de Kioto (MOP4). Paral•lelament, han tingut lloc les sessions corresponents a la 29a reunió dels dos òrgans subsidiaris de la Convenció, l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic (SBSTA) i l'Òrgan Subsidiari d'Execució (SBI).

La COP de Poznan ha adoptat dues decisions fonamentals:

 • El Programa de treball per a l'any 2009 que recull els temes en els quals cal aprofundir durant l'any 2009 i les passes següents per poder assolir un acord a Copenhaguen sobre els futurs compromisos de reducció.
 • Qüestions metodològiques de caràcter tècnic per millorar i reforçar aspectes d'implantació de la Convenció i el Protocol. Cal destacar-ne:
  • L'acord assolit per conferir capacitat legal a la Junta del Fons d'Adaptació perquè tant les parts com les entitats executores tinguin accés directe als fons.
  • Millora d'aspectes metodològics i funcionals del Mecanisme de Desenvolupament Net (MDN) que busquen incrementar la transparència, l'eficàcia i l'eficiència. Se sol·licita a la Junta Executiva que es valori la possibilitat d'incloure la captura i l'emmagatzematge de carboni en el MDN.
  • Es plantegen diverses qüestions per millorar la implantació del Protocol de Kioto, tot i que no es van poder acordar conclusions substancials respecte d'un acord referent a l'extensió del Share of Proceeds als MDN i al comerç d'emissions.
  • Sobre la reducció d'emissions per desforestació, l'objectiu de Poznan ha estat concretar aspectes metodològics sobre el REDD (nivells de referència d'emissions per desforestació i degradació, el paper i la seva contribució a la conservació, la gestió forestal sostenible, la millora dels estocs de carboni en la mitigació...) i finalitzar el treball per presentar-lo i per informar-ne la COP15.
  • Sobre la primera fase del Programa de treball de Nairobi (NWP), s'ha emès una decisió que recull una sèrie d'aspectes rellevants sobre impactes, vulnerabilitat i adaptació. Es proposa la possibilitat d'establir un comitè d'experts de cara a la segona fase del Programa (NWP).
  • Respecte al desenvolupament i la transferència de tecnologia, s'han adoptat unes conclusions que se centren en el Programa estratègic del Fons per al Medi Ambient Mundial (FMAM), el qual passa a anomenar-se Programa estratègic de Poznan sobre transferència de tecnologia.
Data d'actualització: 20.04.2010