Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Visites de col·laboració a les ...
 
Dimarts, 23 de gener de 2018

Visites de col·laboració a les empreses dels acords voluntaris

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), va visitar les instal·lacions de Grupo SIFU a l’Hospitalet del Llobregat, el 13 de desembre de 2017, en el marc del Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH


Imatge Grupo Sifu

L’objectiu d’aquestes visites és establir un canal de comunicació directe entre l’organització i l’OCCC per tal de plantejar dubtes, identificar millores i compartir experiències en la reducció d’emissions de GEH i, alhora, verificar in situ les dades autodeclarades tant de l’inventari com de les mesures implementades.

Grupo SIFU, és un centre especial de treball, que proporciona tots aquells serveis que una organització pot externalitzar.

El grup disposa d’instruments per millorar l’eficàcia i l’eficiència del servei que realitza, així com per minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat. Aquestes eines són: un sistema de gestió de qualitat, d’acord amb la Norma ISO 9001 i un sistema de gestió ambiental, d’acord amb la Norma ISO 14001. Ampliant el seu compromís, Grupo SIFU va decidir adherir-se al 2014 al Programa d’Acords Voluntaris de l’OCCC informant anualment sobre les emissions de l’edifici on es troben els Serveis Centrals ubicat a l’Hospitalet de Llobregat.

Les emissions autodeclarades a l’inventari corresponen a les emissions vinculades a la flota pròpia, les emissions vinculades al consum elèctric i les emissions vinculades als tractaments de l’aigua consumida i els residus generats per l’activitat.

A la visita s’ha pogut comprovar la implementació de les mesures de reducció d’emissions que fins al moment Grupo SIFU Serveis Centrals, ha posat en marxa en el marc del Programa dels acords voluntaris. Les mesures més significatives són l’activació de les plaques fotovoltaiques instal·lades a la coberta de l’edifici i les obres realitzades durant el 2016, on s’han modificat els espais de treball per tal d’aprofitar la llum solar, substitució de la il·luminació per tecnologia LED instal·lació de sensors de presència, entre d’altres.

La realització d’aquestes mesures de reducció i eficiència energètica posa en manifest una disminució del consum del consum elèctric del 21% durant el 2016 respecte el 2015.

Cal agrair a l’empresa, i en especial la Mireia Ortiz i Francisco Javier Mantero del Departament de qualitat i medi ambient per la seva col·laboració. La visita ha estat molt enriquidora per al desenvolupament de la nostra feina, atès que ens ha permès conèixer de primera mà les instal·lacions de Grupo SIFU Serveis Centrals i els detalls de les mesures implementades. A més, hem pogut interactuar directament amb les persones de l’organització i conèixer les seves opinions per millorar el Programa.