Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Visites de col·laboració a les ...
 
Dimarts, 23 de gener de 2018

Visites de col·laboració a les empreses dels acords voluntaris

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), va visitar les instal·lacions de l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospital Duran i Reynals a l’Hospitalet del Llobregat, el 14 de desembre de 2017, en el marc del Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH


Imatge ICO
Imatge ICO plaques

L’objectiu d’aquestes visites és establir un canal de comunicació directe entre l’organització i l’OCCC per tal de plantejar dubtes, identificar millores i compartir experiències en la reducció d’emissions de GEH i, alhora, verificar in situ les dades autodeclarades tant de l’inventari com de les mesures implementades.

L’Institut Català d’Oncologia és una empresa pública, que té com a funció principal, el treballar per reduir l'impacte del càncer a Catalunya. Està adherit des de l’any 2014 al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. A més a més per tal d’avançar en la millora continua de les pràctiques mediambientals, és membre de la xarxa global d’Hospitals verds i saludables.

Les emissions autodeclarades a l’inventari corresponen a les emissions vinculades al consum de gas natural, la flota pròpia, i les fuites de gasos fluorats en equips de refrigeració. Les emissions degudes al consum elèctric i les emissions  vinculades als tractaments de l’aigua consumida i als residus generats per l’activitat.

Les emissions declarades a l’inventari de l’Institut Català d’Oncologia en el marc dels acords voluntaris al 2016 s’han reduït un 19% respecte a les emissions declarades al 2015. Els principals motius són que el consum elèctric s’ha reduït un 15% al 2016 respecte el 2015 i el consum de gas natural de calderes un 14%.

Durant la visita s’ha pogut comprovar la implementació de les mesures de reducció d’emissions que fins al moment Institut Català d’Oncologia, ha posat en marxa en el marc del Programa dels acords voluntaris. Les mesures més significatives són:

  • Substitució de l’enllumenat existent interior i exterior per llums amb tecnologia LED. Aquesta mesura ha consistit en un canvi massiu de llums convencionals a tecnologia LED. També totes les reformes que es plantegen a l’edifici ja es fan amb LED.
  • Reducció de temperatures en les canonades de calefacció. Ha consistit en reduir les temperatures de les canonades de calefacció reduint la temperatura de treball de la caldera. D’aquesta manera s’ha limitat la temperatura màxima de la zona de treball, evitant consums innecessaris.
  • Millora de les consignes de temperatura d’impulsió dels climatitzadors i de les consignes horàries dels fancoils mitjançant controls automàtics en l’engegada, parada i regulació dels equips.
  • Instal·lació de sensors de presència en zones que el transit de la gent és discontinu com per exemple, magatzems, sales de calderes, escales, etc.
  • Millora de l’aprofitament de l’energia solar tèrmica per ACS (aigua calenta sanitària) i alimentació del túnel de rentat de la cuina amb aigua escalfada amb energia solar tèrmica. A la fotografia es pot veure les plaques instal·lades a la teulada de l’edifici.
  • Unió de les produccions de les calderes destinades a la calefacció i per altra banda unió de les produccions de les calderes que produeixen ACS. D’aquesta manera unes calderes només treballen per ACS, i les altres per la calefacció, reduint el consum de gas al poder-se optimitzar millor la temperatura de treball de cada caldera (més baixa per calefacció i més alta per ACS)

 

Durant la visita s’ha pogut veure que l’ICO treballa amb un Sistema de Gestió Ambiental on tenen un control molt exhaustiu i detallat de l’impacte que ha tingut l’aplicació de les diferents mesures de reducció amb el consum de l’edifici i directament amb les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Cal agrair a l’organització i en especial a Gerard Corredera del departament de Serveis Generals i Infraestructures per la seva col·laboració. La visita ha estat molt enriquidora per al desenvolupament de la nostra feina, atès que ens ha permès conèixer de primera mà les instal·lacions de l’Hospital Duran i Reynals de l’Institut Català d’Oncologia i els detalls de les mesures implementades. A més, hem pogut interactuar directament amb les persones de l’organització i conèixer les seves opinions per millorar el Programa.