Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > L’OCCC visita l’empresa ...
 
Dimarts, 07 de febrer de 2017

L’OCCC visita l’empresa Manufactura Moderna de Metales

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), va visitar Manufactura Moderna de Metales el 15 de desembre, en el marc del Programa dels acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH


Imatge acords

L’objectiu d’aquestes visites és d’establir un canal de comunicació i col·laboració directe entre l’organització i l’OCCC per tal de plantejar dubtes, identificar millores i compartir experiències en la reducció d’emissions de GEH i, alhora, verificar in situ les dades autodeclarades tant de l’inventari com de les mesures implementades..

Manufactura Moderna de Metales (MMM), és un grup empresarial especialitzat en el disseny, desenvolupament i fabricació de sistemes que integren tubs per la indústria de l’automòbil. Es va fundar a l’any 1944 i a partir de l’any 1954 s’inicia la relació de l’empresa amb el sector de l’automoció. L’empresa està ubicada al Carrer Miquel Torelló i Pagès, 25 de Molins de Rei. El grup MMM també disposa de dues plantes de producció a l’estranger, a Romania i Rússia. En el marc dels acords voluntaris només s’inclouen les instal·lacions de Catalunya.

Les emissions autodeclarades a l’inventari són les que corresponen al consum de gas natural de les calderes per a la calefacció i l’ACS, a les fuites de gasos fluorats en el sistema de refrigeració i al consum elèctric que inclou: el forn de producció i d’altra maquinària, la il·luminació i la refrigeració.

S’ha pogut comprovar la implementació de les mesures de reducció d’emissions que fins al moment Manufactura Moderna de Metales ha informat que ha posat en marxa en el marc del Programa dels acords voluntaris.

Al 2013 es va implementar una mesura de reducció del consum de gas natural destinat a calefacció. La mesura va consistir en Instal·lar una doble porta-pantalla en una nau on no hi havia porta per a evitar pèrdues de calor. MMM es planteja implementar millores a aquesta mesura. En concret fer una porta mes petita per quan han d'accedir persones, no calgui obrir tota la porta, que té molta alçada. D'aquesta manera es perdrà encara menys calor.

Al 2014 MMM va posar en marxa un protocol per a detectar fuites dels sistemes d’aire comprimit per a poder reparar-les el més aviat possible. Això ha fet incrementar l’eficiència del compressor i per tant disminuir el consum elèctric.

Al 2015, es van implementar detectors de presència en espais comuns, com els lavabos i la sala menjador.

Al 2016 s’estan realitzant actuacions per a establir criteris de compra sostenible en maquinaria i serveis. Concretament s’ha generat un manual de proveïdor amb les condicions bàsiques que s’han de tenir en compte a l’hora d’adquirir productes i serveis. Entre aquests requeriments bàsics es troben alguns requisits relacionats directa o indirectament amb les emissions de GEH, com si els proveïdors tenen un sistema de gestió ambiental, preferentment certificat per ISO 14001 o EMAS o si tenen compromisos de reducció de les emissions de GEH. Per exemple en aquest cas, algun transportista els ha comunicat mesures d’optimització de rutes o implementació del biodièsel. Aquests requeriments bàsics són el punt de partida i depenent del proveïdor es concreta més. Com a actuació específica, a l’hora de canviar les màquines de vending, MMM ha adquirit unes més eficients energèticament.

Segons les dades de consum elèctric recollides per MMM d’aquest any 2016 posen de manifest que s’ha millorat significativament l’eficiència energètica respecte a l’any 2015. Es preveu un rati consum elèctric per peça produïda al 2016 d’un 0,22 en front del 0,46 al 2015. Cercant alguns dels motius d’aquests resultats, ens trobem que a banda de les mesures implementades fins ara i incloses en l’informe dels acords voluntaris, MMM explica aquesta reducció a que hi ha d’altres mesures no comunicades que han contribuït. La mesura més significativa que justifica aquest increment d’eficiència en el consum elèctric es que s’ha millorat la gestió de les carregues del forn, per a intentar agrupar el major número de peces en una fornada. D'aquesta manera aprofiten al màxim la capacitat del forn quan està funcionant, reduint el consum elèctric. Cal aclarir que, a banda de la gestió de carregues del forn, a aquesta reducció ha ajudat també que al incrementar-se el nombre de peces fabricades, el forn ha pogut treballar més a prop de la seva capacitat màxima.

Cal agrair a Manufactura Moderna de Metales i en especial a Albert Mialet, Responsable energètic la seva col·laboració. La visita ha estat molt enriquidora per al desenvolupament de la nostra feina, atès que ens ha permès conèixer de primera mà els detalls de les mesures implementades. A més, hem pogut interactuar directament amb les persones de l’organització i conèixer les seves opinions per millorar el Programa.