Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > L'Oficina Catalana del Canvi ...
 
Dijous, 22 de febrer de 2018

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic publica l'estimació del factor d'emissió associat a l'energia elèctrica: el mix elèctric

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic realitza una estimació del mix elèctric des de l'any 2008. La dada per l’any 2017 és de 392 gCO2/kWh


Mix

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic realitza una estimació del mix elèctric amb una metodologia que incorpora els criteris de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El mix que l’OCCC estima és el mix de la producció neta de la xarxa elèctrica peninsular, i es descompta l’electricitat verda produïda a partir d’energies renovables que disposi de la corresponent garantia d’origen expedida per la CNMC.  

El mix de producció neta de la xarxa elèctrica peninsular de 2017 s'estima en 392 g CO2/kWh, el qual suposa un increment del 21% respecte el mix elèctric de 2016, 308 g CO2/kWh. Aquest increment s’explica per una forta davallada (gairebé del 50%) de la contribució de l’energia hidràulica, ja que les altres fonts no emissores pràcticament es mantenen estables, i un increment de les fonts energètiques emissores (carbó i cicle combinat).

El mix elèctric forma part del conjunt de factors d’emissió de GEH que cada 1 de març l’OCCC publica a les seves eines per al càlcul d’emissions de GEH (Guia i calculadora)

Més informació sobre la metodologia per a l’estimació del mix elèctric a: