Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > L'Oficina Catalana del Canvi ...
 
Dimarts, 21 de novembre de 2017

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el Servei d'Avaluació Ambiental de plans i programes i l'INCASOL presenten les eines de càlcul d'emissions de CO2 pel planejament urbanístic general i derivat

La integració del canvi climàtic en el planejament urbanístic és un àmbit d'actuació prioritari per tal de fer efectius els compromisos de reducció d'emissions dels sectors difusos i per plantejar nous desenvolupaments resilients als impactes climàtics.


Urbanisme

La sala d'actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha acollit la presentació de les eines de càlcul d'emissions de CO2 per als instruments de planificació urbanística general i derivat; un treball desenvolupat al llarg del darrer any per part de tècnics de la Secretaria, l'INCASOL i l'assessorament d'una consultora tècnica.

Les millores tècniques introduïdes a la nova eina de planejament general es basen en millorar els factors d'emissió dels usos residencials, ampliar l'àmbit d'aplicació per considerar els consums dels usos energètics comercials, equipaments i industrials, així com les emissions generades en la gestió dels residus municipals. Així mateix, s'ha desenvolupat una eina específica pel planejament urbanístic derivat.

Aquestes eines es posen a disposició dels consultors ambientals i altres professionals dels àmbits de l'urbanisme i medi ambient per tal de donar compliment a l'entrada en vigor de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, de canvi climàtic i de les disposicions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, per les quals l'avaluació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del planejament urbanístic esdevé obligatori.

La jornada d’avui ha mostrat els primers resultats i l’expertesa adquirida en aquest àmbit després d’haver avaluat més d’un centenar de plans urbanístics i sectorials i posar a disposició dels consultors l’actualització d’eines i instruments per a millorar i afinar les estimacions d’emissions de CO2 que genera el planejament urbanístic.