Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Nova Directiva Europea per ...
 
Dimecres, 04 d'abril de 2018

Nova Directiva Europea per intensificar la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de manera eficaç en relació als costos i facilitar les inversions hipocarbòniques

La nova Directiva (UE) 2018/410, publicada el passat 19 de març, modifica la Directiva 2003/87/CE sobre el règim europeu del comerç de drets d'emissió i entrarà en vigor el proper dia 8 d'abril.


UE

La nova Directiva assenyala el règim del comerç de drets d'emissió - que afecta a les instal·lacions altament emissores de gasos amb efecte d'hivernacle- com al principal instrument per assegurar el compliment de la fita d'un 40% de reducció de GEH per l'horitzó 2030 respecte l'any base de 1990. Amb tot, introdueix una sèrie de modificacions i reformes que es concreten amb un instrument de reserva d'estabilitat del mercat i un factor de reducció lineal del 2,2% sobre la quantitat total de drets d'emissió que la UE expedeix cada any.

La reforma s'enfoca sobretot a la qüestió de l'assignació gratuïta de drets, ja que si bé no desapareix, s'estableixen nous requisits per a la revisió que caldrà fer-se sobre una valors de referència basats en la taxa de millora real de cada sector.

Així mateix, es milloren els mecanismes de correció de l'assignació gratuïta anual per tal de tenir en compte els augments i disminucions de la producció.

Una de les altres novetats de la Directiva és la possibilitat que els Estats Membres excloguin del règim les instal·lacions que emeten menys de 2.500 tones de CO2 sense necessitat de plantejar mesures equivalents.