Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El Govern aprova el Pla ...
 
Dimecres, 05 de desembre de 2018

El Govern aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis de la Generalitat 2018-2022 i impulsa la consulta pública sobre la Taula Social del Canvi Climàtic

Els Acords de Govern d'ahir 4 de desembre també preveuen destinar un milió d’euros a ajuts perquè els ens locals promoguin accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic


Acords de Govern

Amb l'aprovació del Pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis de la Generalitat, el Govern dóna continuïtat als programes d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments públics que aplica des de l’any 2007, amb la voluntat de millorar la seva gestió, de reduir les seves emissions i de servir tant d’exemple com de tractor per al conjunt de la societat. Des d’aleshores, s’ha aconseguit reduir anualment en 13,9 milions d’euros la factura energètica de la Generalitat i s’ha disminuït en 18.600 tones les emissions de CO2.

El segon aspecte a destacar dels Acords de Govern d'ahir és la propera celebració d’una consulta pública prèvia a la constitució de la Taula Social del Canvi Climàtic, que servirà per debatre quina haurà de ser la seva composició i el seu funcionament.
La Llei del canvi climàtic, aprovada el 2017, preveu la creació d’aquesta Taula com un òrgan col·legiat adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat que haurà de facilitar la participació i consulta sobre les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic. La seva composició concreta i el règim de funcionament estarà regulat per un reglament.

El Govern també ha aprovat una despesa pluriennal a càrrec dels pressupostos futurs del Departament de Territori i Sostenibilitat per atendre la convocatòria de subvencions a ens locals per desenvolupar actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic durant el període 2019-2020. L’import total és d’un milió d’euros, la meitat del qual es destinarà a la convocatòria del 2019 i, l’altra meitat, a la del 2020.