Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Pla de l’energia i el canvi ...
 

Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020

Logo PECAC
S’ha cregut convenient allargar l’horitzó del nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic fins a l’any 2020, en coherència amb els importants reptes assumits per la Unió Europea en matèria d’energia i canvi climàtic en aquest horitzó (objectiu “20-20-20”).

En la reunió del Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 8 de març de 2011, es va aprovar l’encàrrec al conseller d'Empresa i Ocupació d’iniciar els treballs per l'elaboració d’un nou Pla de l’Energia de Catalunya. Aquest Pla tindrà com a horitzó l’any 2020 i recollirà les orientacions polítiques en matèria d’energia de l’actual Govern. En aquesta mateixa línia, el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 24 de març de 2011, va aprovar la Moció 8/IX, sobre la política energètica, que insta el Govern a presentar, durant el 2011, el Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020.

 

Igualment, en la seva compareixença del 15 de febrer de 2011 a la Comissió de  Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va anunciar que el Govern impulsarà l’elaboració d’un Pla de mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que cobreixi el període 2013-2020. Aquest període és coincident amb el de la planificació europea aprovada en el paquet legislatiu d’energia i clima.

 

Aquest nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 aborda la nova orientació que l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya vol donar a la política energètica catalana, integrant-ne aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia.

 

El termini d’informació pública per fer al·legacions al document s’inicia el 26 d’abril i finalitza el 19 de juny de 2012.
Qualsevol comentari s'haurà d'enviar a la següent direcció de correu electrònic: pecac2020@gencat.cat o bé presentar-se davant del Registre corresponent a la seu de l'Institut Català d'Energia o al de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

 

Data d'actualització: 25.04.2012