Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Campanyes i comunicació  > Infografies i presència als mitjans
 

Infografies i presència als mitjans de comunicació

Infografies
La presència en els mitjans de comunicació del repte del canvi climàtic és una constant dels darrers anys, i és per aquest motiu que les administracions públiques promouen l'ús infografies informatives per tal de presentar tot el coneixement científic a la opinió pública de manera clara i entenedora.

En aquest apartat podreu disposar de les infografies elaborades per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic sobre les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com les diferents entrevistes i presència als mitjans de comunicació.


Infografies del Projecte de llei del canvi climàtic a Catalunya

Parlament

L’objectiu del Projecte de llei de canvi climàtic de Catalunya és contribuir a l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.

 

Infografies dels inventaris d'emissions de GEH

Emissions

L’Inventari d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de Catalunya es basa en el desglossament per comunitats autònomes de l’Inventari nacional d’emissions de GEH que anualment elabora el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

 

Infografies del Programa d'acords voluntaris de reducció d'emissions de GEH

AAVV

El Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és una eina impulsada per l’Oficina per a aquells que busquen un compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa.

 

Infografies dels impactes del canvi climàtic en els sectors econòmics i sistemes naturals

Impactes

Els canvis observats en les principals variables climàtiques condicionen l'habitabilitat de les espècies i els ecosistemes. Els efectes d'aquestes pertorbacions  es manifesten en diferents sistemes naturals o físics, sobre els sectors socioeconòmics i sobre els territoris i població més vulnerables. L'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 identifica 11 sectors i sistemes vulnerables a Catalunya.

 

Infografies del seguiment i avaluació de les mesures d'adaptació de l'ESCACC

ESCACC

L'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 preveu 29 mesures genèriques transversals per a l'adaptació al canvi climàtic i 148 mesures específiques sectorials pels sectors socieoconòmics i sistemes naturals. Durant l'any 2016, l'Oficina ha treballat en l'elaboració del primer informe de seguiment i avaluació del compliment de les mesures.

 

Presència als mitjans de comunicació

El cap de l'Oficina
El cap de l'Oficina, Salvador Samitier
 
Data d'actualització: 05.03.2018